Свештеничке кадионице

Кадионица је црквени сасуд, у који се на жеравицу ставља тамјан и њиме кади на одређемим местима и у одређено време…

Showing all 11 results