Диптих или диптихон (грч. δίπτυχοξ двоструко пресавијено; слика у два дела; на две табле или платна ; која се може склапати) надвоје сложено.

Showing all 4 results